facebook
Założenia programowe – Biuletyn Polski
Back to the top
zooming-background

Założenia programowe

Program odbudowy suwerennego Państwa Polskiego 

To My Polacy zostaliśmy przywołani, by rozpocząć wspólną drogę do wprowadzenia takich zasad,
które pozwolą nam żyć spokojnie i bezpiecznie, w wolnej i bogatej Polsce,
z poszanowaniem powszechnych praw człowieka.
Poniżej prezentujemy wstępne postulaty, które są na tę chwilę dość ogólnymi założeniami.
Oczywiście należy je dokładniej przeanalizować, dopracować, ewentualnie coś zmienić lub poprawić.
Traktujmy je jako wstępny punkt wyjścia.


Priorytety na dziś

1. Uchylenie szkodliwych ustaw i rozporządzeń
dot. COVID-19, technologii 5G i norm promieniowania PEM oraz przymusu szczepień;
2. Niezwłoczne powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego
Wycofanie z rynku produktów modyfikowanych genetycznie (GMO);
3. Uchylenie tegorocznych zmian do ustawy o prawie geologicznym i górniczym;

4. Przeprowadzenie wyborów na przedstawicieli Narodu, do WSZYSTKICH urzędów publicznych,
które są przewidziane w Konstytucji, w tym do Rady Ministrów, Sądów, Policji, Prokuratur, czy Trybunałów

(w tych urzędach Naród nie ma swoich przedstawicieli).

Tam, gdzie Naród nie ma swoich Przedstawicieli musi sprawować władzę bezpośrednio, zgodnie z art. 4 Konstytucji.
Wybory mają odbywać się na podstawie ustaw posiadających orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
zgodnie z art. 188 ust. 3 Konstytucji w związku z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 190 Konstytucji,
gdyż niedopuszczalne jest, by ustawy mogły być domniemane lub czasowo niezgodne z Konstytucją.
Żadna podstawa prawna na to nie zezwala.

 Wybory mają odbywać się w oparciu o przepisy zgodne z Konstytucją, a nie tak, jak to było dotychczas.
Obywatele mają prawo wybierać swoich Przedstawicieli w wyborach powszechnych, 
mają prawo zorganizować oddolnie struktury WŁADZY ZWIERZCHNIEJ,
która
sprawować będzie nadzór i kontrolę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Priorytety ogólne

1. Likwidacja całego obecnego systemu sądownictwa
W to miejsce powołanie Sądów z Ławą Przysięgłych, włącznie z Sądami Cywilnymi
Oczyszczenie sądownictwa to podstawa do odbudowania Państwa Polskiego;
2. Demokracja bezpośrednia / władza zwierzchnia
Weto obywatelskie, inicjatywa obywatelska, referendum obligatoryjne (WIR);

3. Emerytura obywatelska i socjalna na poziomie minimum socjalnego;
4. Całkowicie nowy system finansowy i nowy program gospodarczy
Suwerenny pieniądz i oddłużenie Obywateli
Utrzymanie świadczeń i zasiłków socjalnych na dotychczasowym poziomie;
5. Uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych.

Na bazie
POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH

możemy skutecznie realizować wiele inicjatyw oraz przeprowadzić uwłaszczenie Polaków wg planu
Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Nowy system finansowy oparty będzie na suwerenności i niezależności Państwa,
pomysłów rozwiązania tego problemu jest przynajmniej kilka.
Podobnie jest z programem gospodarczym, gdyż mamy już kilka konkretnych i realnych propozycji.

RODACY POWSTAŃMY I ODZYSKAJMY
suwerenną Rzeczpospolitą Polską,
która została zakryta przez okupację PRL oraz PRL-bis (nazywane dla niepoznaki III RP).
Nasza Ojczyzna jest pod okupacją, kontrolowana przez polskojęzyczne marionetki i antypolaków.

SUWEREN, czyli Naród Polski
jest jedynym spadkobiercą Korony Polskiej i jej następców.

Zbudujmy razem bezpieczną, wolną i suwerenną OJCZYZNĘ, bez pomocy tych,
którzy przez ostatnie 30 lat mieli możliwość zarządzania krajem.
Co z tego wyszło, sami widzimy.

POLSKA WSPÓLNOTA PATRIOTÓW
to najbardziej sensowna, nowa inicjatywa społeczna wszystkich POLAKÓW.
A celem jest:
ODBUDOWA SUWERENNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO,
otwartego na współpracę zarówno ze Wschodem, jak i Zachodem.

2022 © BIULETYN POLSKI